تلفن فروش و پشتیبانی:
ایمیل فروش :
ایمیل پشتیبانی:

* لطفاً برای امور داخلی سامانه از تیکت استفاده فرمایید.

دی پیامک
تعرفه و مقایسه پلن‌های پیامک
شرایط و قیمت خطوط اختصاصی پیامک
پشتیبانی سامانه پیام کوتاه دی
ثبت نام و سفارش سرویس‌ها
طراحی و اجرا: دی پیامک